Αρχείο γιά May, 2011

eureka

6 τσαχπινιές May 21st, 2011

μισός ανθρωπος,
καλός μονάχα στην φυγή
και στα μεγάλα λόγια από απόσταση


Ψάξε:

Πρόσφατα Γραπτά

Κατηγορίες

Αρχείο

Syndication

Powered By

  • WordPress
  • page counter
  • eXTReMe Tracker