Αρχείο γιά October, 2015

If-άκι

Πες και εσύ μιά τσαχπινιά October 2nd, 2015

=If(you want something you never had, you should probably do something you ‘ve never done, Stay restless)


Ψάξε:

Πρόσφατα Γραπτά

Κατηγορίες

Αρχείο

Syndication

Powered By

  • WordPress
  • page counter
  • eXTReMe Tracker